Kurs i medial utveckling

Så roligt att du har hittat hit. Och jag tror att du gjort det av en alldeles speciell anledning.

Kanske är du nyfiken på det här med andlighet och medialitet. Kanske känner du en längtan att få utveckla den sidan av dig. Kanske är det en osäkerhet och rädsla som hållt dig tillbaka.. Men det förhåller sig så, att alla människor är intuitiva & mediala, därför att alla människor är Ande, dvs. alla har ett högre medvetande kopplat direkt till Källan, där all information finns.. Det gäller "bara" att våga tro på det, ha tillit och följa med i det spirituella flödet.

Vill du vara med i denna kurs, som börjar från grunden, i att utforska och utveckla din andlighet, intuition & medialitet, så  är du välkommen att göra en anmälan till mig. 

NY UPPSTART TILL HÖSTEN

 

Innehåll:

- presentation av de olika "andliga" dimensionerna (utifrån mitt sätt att tolka det) det astrala planet, änglar, guider, mästare, källan...  Jag delar med mig av mina egna erfarenheter och hoppas kunna svara på dina frågor och funderingar.

- Vi arbetar med att få kontakt med vårt inre Själv, den Sanna essensen, vår Ande, vårt inre Ljus (enligt mitt sätt att se det måste vi alltid börja inom oss själva.. Det finns liksom inga genvägar, ingen quick fix.. ) Detta gör vi bl.a. genom vägledd meditation. Jag berättar också om vårt chakra(energi)system och du får pröva olika tekniker för att höja vibrationerna/energin i dina chakran. Vi kommer att pröva på att se och känna energier, att urskilja auran som finns kring allt levande

- Vi kommer att utveckla vår kreativa, mediala sida, pröva på många olika sätt för att hitta vårt unika sätt att arbeta, med vår medialitet. Alla är vi mediala varelser, det gäller bara att finna det sätt som passar varje individ bäst. Det har tagit mig många år att förstå att det alls inte är meningen att vi ska stöpas i samma andliga form. Att finna sitt Gudomliga Själv, som jag gärna vill kalla det, är att släppa alla tankar på att prestera, och bara finnas i flödet, följa med i flödets gudomliga strömmar och oändliga uttrycksformer. Därför kommer du hos mig få pröva och åter pröva, på ett lekfullt, prestigelöst sätt. Vi kommer att arbeta mycket med intuitionsövningar och på olika sätt kanalisera ner budskap från den andliga sfären..   

- Vi kommer också att pröva på att känna av och känna in energier och också jobba mycket med att höja vår egen energifrekvens.

- Vi kommer att arbeta en del med healing, att ge till oss själva och andra. 

- Vi kommer också få möjlighet att ta kontakt med vår andliga guide, känna in änglar och uppstigna mästares energier och kanske möta vår egen speciella ängel...

Detta är en del av det jag känner nu att vi kommer att gå igenom, men under kursens gång kommer alldeles säkert flera saker till...