Andrummet - blogg

Andlighet och Kvantfysik

Jag låg på stranden och iakttog ett litet blad bredvid min handduk. Jag tittade så länge att jag till slut kunde gå in i bladet med mina ögon. Och då hände det.. Bladet liksom upplöstes och blev nästan genomskinligt och runtomkring bladet framträdde allt tydligare ett ljust lila energifält. För mig var detta ett stort ögonblick. Många gånger har jag försökt att se auran kring växter, djur och människor, utan att lyckas särskilt väl. Och nu, utan minsta ansträngning, framträdde energifältet kring bladet helt tydligt. Det var också så att själva bladet tycktes upplösas, och att jag endast såg en tunn väv av energi.

Detta för mig in på det jag nu vill skriva och dela med mig av. Vad har kvantfysik med andlighet att göra? Kan det vara så att kvantfysik och andlighet är förbundna med varandra, att vetenskapen faktiskt förklarar att Anden inom oss är ett faktum, och inget religiöst påhitt? Själen/anden behöver ingen religion. Den är hel, komplett och fullkomlig, ren energi, kärlek och ljus. Kan det vara så att Ande är det vi Är, i universums svallande hav av energi?  Andligheten behöver inte vetenskapen, men mänskligheten kan behöva den för att förstå vilka vi egentligen Är, för att andligheten inte ska avfärdas som ett flummigt new age- koncept eller som en religös trosföreställning, som ofta bara separerar människor istället för att se oss som en Enhet. Genom att elektroner antar till synes fast form, får vår helighet, vår ande, en s.k fysisk kropp, uppbyggd av atomer, protoner, neutroner. Detta kan låta lite tråkigt, för den som tycker det är betydligt mer inspirerande att läsa om änglar, andar och mediala fenomen. Men för mig har det alltid varit viktigt att tränga in i andlighetens kärna. Jag har alltid sökt förklaringar och bevis. Jag vet t.ex. att healing fungerar, men jag vill veta Hur det kan fungera. Jag vet att livet fortsätter efter den s.k. döden, men jag vill veta Hur det är möjligt. Jag köper helt enkelt inte att det bara är så, eller att det finns en Gud som styr över det hela. Nu vet jag att det snarare är en omöjlighet att livet inte skulle fortsätta, dock i en annan form än den vi nu upplever.

Faktum är att vi lever i en illusion om att vi är en fast massa, ett paket av kött och ben. Synar vi vår kropp riktigt nära, genom mikroskop, så finner vi att ingen fast materia alls existerar. Vi finner endast en mängd atomer och dess kärnor, elektronerna och däremellan ett vibrerande enrgifält av "ingenting" . Ju närmare vi skulle komma atomen i vårt mikroskop, så skulle vi till slut säga; Vart tog den vägen?? Ju mer vi fokuserar på den, desto mer försvinner den, tills vi till slut går rakt igenom den. Atomen är alltså inte fast. Atomen är energi. Avståndet mellan elektronerna i atomerna är, i förhållande till dess storlek, som avståndet mellan jorden och solen!

Vi är energi. Det vi är uppbyggda av är energi. Vi är alla ett eget universum, sammanlänkade med alla andra universum, som ett oändligt nät av energi, ett nätverk av energitrådar, som ett spindelnät, en enhet. Det är här vi har det kollektiva medvetandet. Den energi jag skickar ut påverkar hela det universella nätet och kommer därför också tillbaka till mig själv. Det är som när vi nuddar med fingret vid ett spindelnät. Det får hela nätet att vibrera. De vibrationer vi skickar ut i det kollektiva nätet får hela universum att vibrera. Det är viktigt vilken energifrekvens vi väljer att befinna oss på. Om vi kan förstå att rädsla skapar mer rädsla och kärlek skapar mer kärlek så har vi förstått den universella lagen. 

Allt detta hann jag tänka medan jag försvann in i det lilla gröna bladets energifält, på min badhandduk, på en sandstrand, någonstans i vårt oändliga universum.

Namaste. // Sanna

Vi Är Alla Helig Ande

Den här texten kom till mig när jag satt i min blommande trädgård.               

Jag har själv varit där, som texten nedan beskriver. Knäckt, skadad av livet, trampad på, bortslängd. Jag förstod inte då att det i själva verket handlade om att jag saknade sann kärlek till mig själv. Men jag blev buren, dels av min familj, men främst av en högre källa. Kalla det gud, universum, änglarna, ljuset, buddha..you name it.. Jag blev buren. Upplyft. Och fann upplysningen i mitt inre och därmed kärleken till mig själv, till allt. Jag fann sann frid, the holy spirit, den helige ande, som finns inom oss alla. Visste du det? Att vi alla är helig ande. Det är möjligt för oss alla att hitta vår inre kraft, kärlek och frid. men vi kommer aldrig hitta den utanför oss själva. Det börjar alltid inifrån.    

Varje ny dag...

Varje ny dag 

har vi ett val,

att se vår storhet,

eller vår litenhet.

Varje ny dag 

har vi ett val,

att släppa

eller att hålla kvar,

det som inte tjänar oss.

Varje ny dag

har vi ett val,

att tro 

eller att tvivla.

I varje möte, 

i varje handling och beslut,

har vi ett val.

Att välja kärlek eller rädsla. 

Ty det finns bara de två. 

/ / Sanna Lundberg  

 

                                           

Att agera som strålar av ljus.. 

Jag vill gärna dela med mig av en kanaliserad text, från Sananda, även kallad Kristus (nedtecknad av en kvinna vid namn Adele) Texten dök upp hos mig denna morgon, och jag visste att den var av största vikt för mig, och kanske även för dig. Det vi behöver kommer till oss när det är meningen. "Gratulerar, älskade Mästare! Ni har slutligen nått Bergstoppen, den höjd där er dröm om det fullbordade förenandet och integrationen med Gud/Det Högre Självet alltid har befunnit sig. Jag vet att det är några av er här som skakar på era huvuden och inte tror på detta. Ni tycker att det är mycket utmanande att tro att ni faktiskt har fullbordat denna integrationsprocess med det Högre Självet. Om ni märker att ni tillhör denna grupp, så är detta meddelande för er."

Japp, där kom det.. ett meddelande till mig! Känner du att det kan vara till dig också, så läs gärna vidare. " Er övertygelse kommer att fungera som den port, den nyckel, som öppnar dörren i ert liv, för att sedan verkligen ta ett språng framåt, från och med denna punkt. Er misstro å andra sidan kommer att fördröja manifesterandet av era mål, få era vibrationer att förbli lättpåverkade av människorna/världen runtomkring er och hindra er från att få tillgång till de ofantliga krafter er Själ har. När ni känner till detta, vad väljer ni nu att göra, kära vänner?"  Texten var lång. Jag återger det jag tagit mest fasta på, där jag befinner mig just nu. "Kära vänner, idag är jag här för att tala om för er att det finns en stor glipa mellan att säga att ni är redo, och att i Sanning Vara redo...    Att släppa taget om ert ego-och rädslo-orienterade själv, kan vara det svåraste ni har blivit ombedda att göra. Men att släppa taget är det Enda sätt på vilket ni framgångsrikt kan uppstiga till 5D(dimensionella nivån)... "Ni måste släppa taget om allt som inte längre tjänar er. För denna port fungerar som en portal till de högre dimensionerna och enbart själar med nivåer av högsta mognad och beredskap kan träda in. Enbart själar som är redo att konstant vara Ljus och Kärlek, som är deras Sanna Natur, kan framskrida och ta detta slutliga steg."

"Ni behöver bara iaktta era gärningar, dagliga vanor, beteendemönster, era övervägande/tankar/ord/vibrationer för att gå till botten med er sanning...  Förbli helt enkelt vaksamma på era tankar/ord/känslor och gärningar.. mat och dryck av låg vibration som inte står i linje med den du i sanning är... att avgöra vad som är sanning eller illusion, att avgöra att reagera eller inte reagera... "

Allt jag läste gick rakt in i hjärtat på mig eftersom det var saker jag funderat mycket över den sista tiden.. att hänga med i den enegihöjning som faktiskt är på gång på jorden nu. Jag vill hänga med! Allt detta fick jag svar på idag, därför att jag formulerat frågorna i mitt huvud, bett om vägledning och var lyhörd för impulsen. Så misströsta inte om du liksom jag tycker att det går trögt med budskapen. Är det viktigt så når de fram. Håll dina sinnen öppna och följ impulser som du får. Det kan vara just de impulserna som är nyckeln till vägledningen. 

Vidare fick jag till mig att då vi är i sanning redo, så kommer Universum att svara på våra tankar, ord, känslor och gärningar i en mycket snabbare takt. Olika människor kommer att ha olika reaktioner på energihöjningen, från plötslig, explosiv energiutsöndring, intensiv glädje, kärlek, salighet, fullständig frihet, gråt pga. uppdämd spänning... Och det kommer bli lättare att höra rösten från vårt Högre medvetande. Vår själ har tillgång till all den information som vi någonsin behöver! 

Allt som behövs är övning och att be vårt högre medvetande att ge oss påminnelser eller knuffar, så fort vår vibration sjunker, så att situationen genast kan rättas till. Redan efter att ha ha gjort detta i 30 dagar kommer vi att märka att det blivit mycket enklare att förbli i linje med vårt Högre Själv. Det sker naturligt. När vi ställs  inför livsutmaningar som fortfarande kan trigga igång oss, är det viktigt att vi går till vårt hjärta, vårt Högre Själv och fråga: Utifrån mitt Högre Själv, vad borde jag göra i denna situation som jag står inför nu?  I samma stund som vi ställer denna fråga helt utifrån vårt hjärta och vår själ, så kopplar vi in oss till den högre dimensionen och kan se på utmaningen och se den för vad den är, minimal och lätt att lösa, inför vårt magnifika Guds-själv.  Det är mycket viktigt att vi vaknar upp, och agerar som strålar av ljus, vägvisare.. 2019 kommer bli ett mycket betydelsefullt år!  "I händelse av att ni fortfarande inte vet på vilket sätt ni på bästa sätt kan vara den 5D-ledare som världen så desperat behöver, så är svaret mycket enkelt. Ni leder genom att vara en förebild! Ni leder genom att uppvisa ert Mästerskap över livet!"  

Meditation visar vägen

Det är sannerligen inte lätt att ta sig tid att meditera, inte ens i semestertider, då man tror att man ska ha all tid i världen. Jag har flera dagar tänkt att jag vill sätta mig ner och meditera, eftersom jag känt länge nu att det är information som väntar på mig från högre ort. Idag vaknade jag med en stark känsla av att jag "måste" sätta mig ner i meditation. Hela f.m. gick till olika sysslor i hemmet, sen hamnade jag vid datorn för att boka semesterboende vid kusten. Klockan blev mycket. Jag längtade ut i solskenet och till stranden. Jag ville ju bada! Jag "glömde" meditationen och åkte till Vätternstranden istället. Jag fällde upp min solstol, tog ett uppfriskande dopp och sjönk sen ner i solstolen. Framför mina fötter låg en vit fjäder. Jag log för mig själv, tog upp den och tackade för tecknet som förde mig närmre änglarna. Jag visste ju att de velat kommunicera med mig idag, men jag hade inte haft ro nog att lyssna. Nu förstod jag att det var läge att meditera. Jag satte mig till rätta, vände handflatorna uppåt och blicken och medvetenheten inåt. Nu för tiden går det väldigt snabbt att hamna i ett meditativt tillstånd, även då jag befinner mig bland människor i rörelse, vilket jag ju gjorde nu. Jag gick uppför en smal och slingrig trappa och kom upp i ett stort, ljust rum, som tycktes sväva fritt över ett storslaget, vackert landskap. (Lite likt allt vackert i filmen Avatar) Jag satte mig på en vit rottingbänk mitt i rummet, som var helt av glas. Plötsligt var någon inne hos mig i rummet. Någon som utstrålade den mest innerliga kärlek du kan tänka dig. Mina tårar började rinna, därför att ögonblicket var så stort och mäktigt. Den jag mötte där är min andliga guide. Jag visste att det var det han kom för att berätta. Det är det jag haft på känn i många dagar nu, jag kände att det pockade på. Jag har undrat i många år vem min guide är. Och nu vet jag!! Han presenterade sig och jag tog emot hans namn i mitt hjärta. Vi har mötts i någon meditation innan, men jag förstod inte då att han var min guide. Ja, nu vet jag! När vi "pratat" färdigt försvann han lika fort som han kom och jag började bli medveten om att jag befann mig i min solstol på Vätternstranden. Tårarna rann fortfarande ner för kinderna när jag öppnade ögonen. Ingen visste vilken resa jag just gjort. Jag tittade på min vänstra hand. Där satt en nyckelpiga. Jag vet att nyckelpigan kommer med hälsning om KÄRLEK och det var precis det jag kände. Jag kan vara trygg i att kärleken alltid finns där, tillgänglig, för mig, liksom för dig. ♡♡♡

En hälsning från andra sidan

För nio dagar sen lämnade min pappa jordelivet. Väldigt hastigt och oväntat gick han. Alla runtomkring, även läkare och sjukhuspersonal, stod undrande och förvånade. Visserligen hade min pappa drabbats av cancer, men han var ändå förhållandevis pigg, med tanke på de behandlingar han fick genomgå.  Men så plötsligt tackade han för sig, stängde ögonlocken och somnade in. Allt gick på fem minuter.     

För mig och alla anhöriga blev det en chock. Vi hann ju aldrig ta avsked.   I den starka andliga tro jag har stod även jag vacklande. "Snälla pappa, ge mig ett tecken" bad jag. "Visa dig för mig, prata med mig, på något sätt"  En vecka gick och det var alldeles tyst, tomt, som ett vakuum.  Men så i natt fick jag hälsningen jag väntat på.  Jag minns sällan mina drömmar, men vissa stannar kvar hos mig så tydligt, som att de vore på riktigt.. och i det här fallet finns det ingen tvekan om att det var en hälsning från andevärlden, från min pappa..

Av någon anledning står jag högst uppe på en lång stege (bara det är symboliskt tycker jag) Plötsligt faller jag handlöst ner mot marken. Det går bra och jag kvicknar till. Runtomkring mig står människor som tar hand om mig, frågar hur det gick och bryr sig om.. Då ser jag plötsligt min pappa komma gående långt borta. Han håller en bukett liljekonvaljer i sin hand. Han stannar en bit ifrån mig, lägger ner buketten och vänder om och börjar gå bortåt igen. Jag ropar på honom. "Pappa, vänta! Varför går du? Kom tillbaka!" Jag reser mig upp, plockar upp buketten med liljekonvaljer och börjar springa efter honom. "Pappa, stanna! Varför har du så bråttom?"  Då stannar han och vänder sig om.  "Varför gick du din väg?" frågar jag.  "Nä, men jag ska inte störa.. jag ville bara se hur det gick med dig och ge dig en bukett blommor.. Gå du bort till dom andra nu." Och så försvinner han bort. (Det märkliga är att han försvann bort i en traktor och det var någon annan som satt vid ratten och styrde. Min pappa var en naturnära typ, med jord under naglarna och stor kärlek till växter, natur och miljö, så det var kanske inte så märkligt trots allt.. Han fortsätter bruka jorden och arbeta för moder jord)

Jag är så tacksam för den hälsning jag fick och jag vet att vi kommer ha fortsatt kontakt.   

Med varma solhälsningar.  Sanna.